Kategorier
Blogg

Visualisering med känsel

På Club SynCoachen i måndags gjorde vi en visualiseringsövning, visualisering med känsel, att se med känseln och träna på fantasin och hitta ännu mer avspänning.

Kategorier
Blogg

Senaste Club SynCoachen: övningen hitta anspänningen, oro, träning, inlärning,

På Club SynCoachen i måndags gjorde vi övningen hitta anspänningen. Att provocera fram anspänning för att bättre lära sig känna igen anspänningen i ögonen och med synen när den dyker upp. Men också för att testa att skapa anspänning, för att sedan släppa efter i steg, ibland kan det hända att mer anspänning släpper än den som provocerades fram.