Vad är SynFokus?

SynFokus är allt. 🙂 Åtminstone i relation till glasögon/linser.

Synfokus i korthet

Synfokus är det som din syn har i fokus. I relation till glasögon/linser så handlar det om avståndet som synfokus är inställt på. Glasögon/linser flyttar detta avstånd framåt eller bakåt.

Jämför med en kamera, du flyttar fokus fram eller tillbaka för att få olika objekt i fokus. Den delen fungerar på ett liknande sätt i dina ögon. Fokus flyttas fram och tillbaka i dina ögon också för att få olika objekt i fokus.

Mer om synfokus

Förändring av synfokus

Förändring av synfokus i avstånd är en mycket komplex process som enligt Hermann von Helmholtz extremt förenklade modell från 1855 enbart innefattar förändring av ”linsen” (den kristallina linsen). Denna starkt begränsade modell som enbart har en variabel kallas för ackommodation (se sv.wikipedia.org/wiki/Ackommodation).

Min hypotes är att det finns mycket mer än linsen som är variabel i ögat för att ändra fokus. Dr W. H. Bates hade en hypotes att en variabel förändring av ögats form sker i samband med ändring av fokus. Jag har en hypotes att det förutom linsens form, och ögats form, även är andra delar i ögat som kan ändra form och därmed brytkraft men även att det kan ändras brytkraft på andra sätt än ändring av form, så som med kemi (salthalt) eller elektricitet.

Min erfarenhet av förbättring av synen har lärt mig att det är helt oviktigt och i själva verket bara i vägen, att fundera på vad som händer när du ändrar synfokus. Det är inget vi kan mäta på en levande människa utan att påverka människan och jag vill att du ska vara helt opåverkad så du kan njuta av din syn.

Det viktiga är att du lär dig uppleva att du kan fokusera på olika saker, sedan lär du dig att fokusera i tre dimensioner och flera nivåer, att variera, att hitta avspänning, att tro på dig själv och din egen förmåga och att lite på och stimulera din fantasi.

Så småningom har du lärt dig att helt och hållet och helt automatiskt utan problem fokusera av dig själv, så som det ska vara, som är det normala.

Mätning av synfokus

En annan erfarenhet jag har gjort är att det är bäst att låta bli att mäta och bedöma synfokus.

Med det sagt så kan vi ändå behöva något sätt att utvärdera synfokus på, huruvida vi kan eller inte kan fokusera på vissa avstånd och ifall någon förändring har skett efter att vi ägnat oss åt inlärning av synfokus.

Då gäller det först och främst att vi håller oss undan allt vad nyanslösa och förvirrande bokstäver utan mening heter. Betrakta något med massor av nyanser som är meningsfullt och allra helst något som du tycker om att betrakta.

Varför stånga dig blodig mot något du inte tycker om att betrakta?

Vidare bör vi försöka använda begreppet ”observera” i stället för ”mäta”. Det finns en lustigt stark betydelse i ord.

Vad vi då observerar är huruvida vi kan fokusera på olika avstånd. Notera vilka avstånd du kan fokusera på, det är viktigare att notera om du kan fokusera på några ungefärliga avstånd än de exakta avstånden.

Vi kan mäta avstånden exakt, men ändå använda dem ungefär när vi utvärderar.

Ditt mål är att kunna fokusera på alla avstånd från din näthinnas skarpa punkt (där du har detaljseendet: macula, Fovea, Fovea centralis). Enklast att mäta är från ögonen, även om det är ungefär en knapp tum från det vuxna ögats yttre del till näthinnans bästa punkt.

”Synskärpa”

Läs mer om min syn på synskärpa på TonyHelinsky.se/synskarpa.

Synfokus och skärpedjup.

Synfokus ska inte förväxlas med skärpedjup. Skärpedjup är hela det område som upplevs som tillräckligt skarpt som är omkring det absoluta avstånd som är i fokus

Föreningen SynFokus

SynFokus är också namnet på en förening. Jag grundade Föreningen SynFokus, i augusti 2015, för att sprida kunskap om synfokus och möjligheten att med hjälp av inlärning av synfokus sluta använda glasögon/linser. Bli gärna medlem i den föreningen! Läs mer om Föreningen SynFokus på www.SynFokus.se >>.

Symmetrisk och asymmetrisk förvrängning av synfokus.

Vanligtvis flyttar glasögon/linser detta avstånd lika mycket horisontellt som vertikalt, det vill säga helt symmetriskt. Med astigmatisk förvrängning i glasögon/linser sker förflyttningen även asymmetriskt.

Tony Helinskys modell för synfokus i fem dimensioner.

För att hjälpa människor att förstå och lära sig sin synfokus och kunna öva på att kontrollera sin synfokus har jag utvidgat begreppet synfokus till att omfatta en modell där synfokus benämns i fem dimensioner. Det är då förutom djup, även sidled, höjdled, tankeled och känsloled.

Första version: 2015-08-12, Uppdaterad 2015-08-19 med ”Mätning”, Uppdaterad 2017-04-25 med tre dimensioner i flera nivåer (i stället för ”fem dimensioner”).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.