TonyHelinsky.se

  • Är en sida om en utbildningsmetod, Tony Helinsky-metoden, som går ut på att lära sig att fokusera på alla avstånd genom att lära sig vad synfokus är och hur synfokus bemästras för att bli fri från glasögon/linser. Metoden är baserad på metoderna Dr W. H. Bates-metoden och Natural Vision Improvement. Metoden är framtagen av Tony Helinsky.
  • Syftet med sidan är att berätta om Tony Helinsky-metoden och om gruppkurser, individuell coaching, självhjälpsböcker, självhjälpsljudprogram och hjälpmedel om och för den som vill använda Natural Vision (Natural Vision Improvement/The Bates Method).
  • Tony Helinsky är professionell och certifierad Natural Vision Coach.
  • Tony Helinsky kan anlitas för personlig coachning och gruppkurser, workshops och utbildningar genom den ideella föreningen Föreningen SynFokus (SynFokus.se) där Tony Helinsky är anställd som arbetande styrelseordförande.
  • Är en sida om berättelsen om hur jag, Tony Helinsky (Certifierad Natural Vision Coach), fick bättre syn och slutade använda glasögon med metoden Natural Vision och hur jag senare utvecklade min egen variant av metoden som jag kallar Tony Helinsky-metoden.
  • En plats för att inspirera och översätta terminologi inom Natural Vision på svenska.
  • Ett minne och hyllning till Dr. William H. Bates och de många lärare som följt i hans fotspår och utvecklat upptäckter i skrift och praktik.