Förklaring och ansvar

 • Tony Helinsky-metoden är en metod för inlärning av synfokus. Det som kallas för synfel är inget fel, det är ett problem att fokusera. Om du har bra synskärpa med glasögon eller linser har du perfekt synskärpa men problem att fokusera. Du kan bli av med problemet genom att lära dig att fokusera. Med Tony Helinsky-metoden lär du dig att fokusera och blir av med de problem du har med att fokusera. Du lär dig undvika anspänning och stress i dina ögon och din syn. Du lär dig att bemästra vardagen och leva så att det känns och är bra i och med dina ögon och din syn. Du lär dig använda din syn på ett för din syn gynnsamt sätt.
 • Tony Helinsky-metoden är en metod för din syn för att lära dig att fokusera på alla avstånd..
 • Det är kanske en metod som passar dig, och kanske inte.
 • Det finns olika sätt att se på saker och ting, och olika vägar för att nå samma eller liknande mål. Detta är hur jag ser det på mitt sätt.
 • Detta är en utforskande verksamhet så du kommer hitta fel, allt är inte perfekt. Försök att se det som en fördel i stället för ett hinder, grunderna är rätt.
 • Om du känner att du inte vill använda Tony Helinsky-metoden – gör det inte.
 • Jag är inte optiker, läkare, psykolog, eller terapeut.
 • Jag ger inte medicinsk diagnos/behandling/rådgivning.
 • Det är inte jag som kan förbättra din syn, dvs. din förmåga att fokusera, det är bara du som kan göra det själv.
 • Jag, Tony Helinsky, och TonyHelinsky.se kan inspirera/coacha/guida/utbilda i Tony Helinsky-metoden, Natural Vision (Natural Vision Improvement) och Bates-metoden.
 • Du tar eget ansvar.
 • Använd läkare för bedömning av syn eller sjukdom.
 • Tony Helinsky-metoden Natural Vision (Natural Vision Improvement) och Bates-metoden har avvänts framgångsrikt av mig och många andra människor, men det är ingen ”quick fix” och det finns inga garantier för framgång.