Kategorier
Blogg Reflektioner

Kan du se vad det står här? En reflektion kring en reflektion…

Reflektioner finns överallt. Det är speglar som inte ska vara speglar. Syftet med en spegel är att visa något Effekten av en reflektion är att man ser något man ”inte vill se”. Det man vill se blir svårare att se. Ju mer reflektioner vi undviker ju mer ser vi av det vi vill se.