Kategorier
Blogg

Svt: ”Fler närsynta barn med ökat skärmtittande”

Förutom att närsynthet inte är ett fel, utan en talang, så kan man erhålla problem med synen.
Det stämmer.
Det innebär att man också kan bli av med problem med synen.
Det är själva innebörden i träning.
Det går att träna på både bra och dåliga saker.
Huvudproblemet är att synen används på fel sätt, oavsett om det är framför dator, mobiltelefon, surfplatta, tv, bok eller tidning.
Men lösningen är inte glasögon, de förvärrar bara problemet och förhindrar träning på det som är utmaningen. Den som är närsynt behöver träna på att se på långt håll, den som är långsynt behöver träna på att se på nära håll.
Det bästa är att vara utan glasögon och träna synen på rätt sätt.
Det näst bästa är att använda glasögonen så lite som möjligt, endast när de ”behövs”.
Här gör Sara det näst bästa, använder glasögonen så lite som möjligt.
Med synträning skulle hon kunna vara utan glasögon helt och hållet.

”Det beror på att ögonen inte är färdigutvecklade” sägs i reportaget.
Det är inte sant, det beror på att synen inte används på rätt sätt.
Synen, inte bara ögonen, utvecklas HELA TIDEN.
Används synen med glasögon så utvecklas synen med glasögon.
Används synen med bra vanor så utvecklas synen med bra vanor.

”Det är inte alls samma problem för vuxna… Det är just under utvecklingen då man… ställer in sina funktioner” sägs vidare.
Det är också fel, vuxna har precis samma problem.
Och ”funktionerna” ställer man in hela tiden.
Barn kan förvisso mycket snabbare och lättare träna sin syn.
Vuxna är lite segare.
Men problemet är det samma.

Att sitta inne och tillbringa halva sin vakna tid framför skärmar är inte bra, men framförallt inte om det görs på fel sätt.

Problemet är att det görs på fel sätt, vid all användning av synen (vare sig det är skärmar eller böcker eller annat) krävs det träning och användning av fem principer: avspänning, variation, fokus, tro och fantasi.
Alltid och hela tiden.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/fler-narsynta-barn-med-okat-skarmtittande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *